Matica slovenská Abrahám
Ako sme pokročili s Betlehémom.

Napísal: admin | 15 júla, 2022

Ako sme pokročili s Betlehémom.

Už vo februári v tomto roku sme vás informovali o nápade vybudovať betlehém v našej obci.
Vtedy to bol zámer bez konkrétnych predstáv, preto bolo potrebné tieto predstavy
konkretizovať a následne predstaviť starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva na
schválenie. S týmto zámerom všetci poslanci a starosta súhlasili. Uplynulo už viac mesiacov
a iste bude našich obyvateľov zaujímať ako sme sa dohodli a pokročili s prípravnými
prácami. Otázok na ktoré bolo potrebné odpovedať bolo viacero a taktiež názorov ako by
mal betlehém vyzerať. Viac krát sme sa stretli a prediskutovali podrobne všetko potrebné
a to od veľkosti betlehéma , kde umiestniť „maštaľku „ betlehéma až po viaceré až detailné
veci ako veľkosť figurín, z čoho budú figuríny a v neposlednom rade sme sa dohodli aj na
zadelený prác, prípravných postupov a prác pre jednotlicvých členov prípravného tímu.
Celková suma na výstavbu betlehéma bola poslancami OZ schválená do výšky 2500 euro za
čo patrí poslancom poďakovanie. V sume je zahrnutý všetok materiál a materiál na figuríny.
Všetky práce sa budú robiť bez nároku na financie teda dobrovoľne brigádnicky. Na výstavbu
základnej konštrukcie maštaľky sme oslovili odborníka tesára aby bola stavba po odbornej
a bezpečnostnej stránke v poriadku, dokončovacie práce urobíme svojpomocne a to uloženie
krytiny z hnedočerveného asfaltového šindľa, obitie maštaľky zrubovými doskami, náter
dreva, inštalácia osvetlenia a ozvučenia a ďalšie drobné práce. Po viacerých návrhoch
väčšina súhlasila z umiestneným maštaľky v priestore pred klubom MS v ohrade kde je
dosahu potrebná elektrika a taktiež sa väčšine tento priestor javil ako najvhodnejší pre
dostupnosť a najväčší pohyb obyvateľov v samotnom centre obce. Betlehém bude osvetlený
z verejného osvetlenia a ozvučený vianočnou piesňou Tichá noc svätá noc, ktorá sa spustí
každému kto stlačí tlačidlo opevnené na ohrade pred betlehémom. Jedno pole ohrady bude
otvorené aby bol na betlehém pekný výhľad a dostupný. Práce na konštrukcii začnú
v najbližších dňoch aby bolo následne dostatok času na dokončovacie práce a taktiež na
výrobu jednotlivých figurín ktorých by malo byť spolu až sedem. Pri návrhu betlehéma sme
vychádzali z viacerých návrhov z iných obcí a zjednotili sme sa približne na jednom , ktorý
predstavujeme na fotografii. Všetci veríme, že projekt bude úspešne vybudovaný a bude sa
všetkým obyvateľom páčiť. M. Vrbovský 12.7.2022.