Matica slovenská Abrahám
Aká bude činnosť matice slovenskej v Abraháme v roku 2019

Napísal: admin | 8 apríla, 2019

Aká bude činnosť matice slovenskej v Abraháme v roku 2019

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme si na výročnom zhromaždení dňa 6.4.2019 vytýčil tieto základné body svojej činnosti:
1. MO MS zabezpečí vystavovateľov jedál na XVIII. ročníku tradičnej Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí, ktorá sa uskutoční v obci Hoste 27.4.2019, akciu organizačne zabezpečuje obec Abrahám.
2. MO MS zorganizuje návštevu divadelného predstavenia počas divadelnej sezóny v divadle Jána Palárika v Trnave – 6.2.2019 „Rodinný parlament“ účasť 12 matičiarov
3. Zorganizujeme návštevu kultúrno spoločenského podujatia Kantiléna – spomienkového večera na známeho speváka populárnych piesní Karola Duchoňa v Galante dňa 26.4.2019 a Trenčín -Trnava ruža voňavá /v mesiaci október-november/, ktorá sa v t. r. uskutoční v Omšení v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante
4. V spolupráci s obcou, farským úradom, ZŠ Michala Tareka, FS Jatelinka zorganizujeme spomienkovú slávnosť za padlých Abrahámskych vojakov v 1. a 2. svetovej vojne s kladením vencov pri pomníku padlých pri kostole dňa 5.5.2019.
5. Zúčastníme sa akcie „Noc literatúry“ poriadanej obecnou knižnicou dňa 13.5.2019
6. Organizačne zabezpečíme pre 14 matičiarov 3-dňový výlet do Vysokých Tatier
v dňoch 21. -23.5.2019
7. Zorganizujeme spoločný poznávací zájazd so žiakmi Základnej školy Michala Tareka v Abraháme po dohode s vedením ZŠ M.Tareka, Bradlo, Košariská, Brezová pod Bradlom pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika/v mesiaci jún 2019/
8. MO MS sa so súťažných družstvom zúčastní súťaže vo varení gulášu organizovanej obcou Abrahám pod názvom „Abrahámsky kotlík“ dňa 13.7.2019
9. Zabezpečíme účasť členov na akcii Vatra zvrchovanosti, ktorú organizuje Dom MS a MO MS Galanta dňa 19.7.2019 v Átriu Domu MS Galanta
10. MO MS zabezpečí účasť zo svojich radov v prípade, že obec Abrahám bude túto organizovať spolu s obcami Majcichov, Hoste, Opoj, Združením obcí „Životnými cestami Jána Palárika“ na podujatí „Rezbársky deň“ v Štiavnických Baniach, s kladením vencov k pomníku Jána Palárika Hronské Kľačany, Starý Tekov a Štiavnické Bane. Rezbársky deň bude 27. júla 2019.
11. Zorganizujeme pre členov MO MS nenáročný 1-dňový zájazd po historických miestach a pamätihodnostiach v neďalekom okolí.
12. V spolupráci s obcou zorganizujeme pri príležitosti 27. výročia prijatia Ústavy SR spomienkovú slávnosť pod názvom Vatra Ústavy v športovom areáli dňa 30.8.2019
13. Zabezpečíme podľa možnosti účasť svojich členov na Národných matičných slávnostiach
14. Členovia MO MS budú nápomocní pri organizovaní tradičnej pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie, konanej dňa 15. septembra.
15. Nainštalujeme počas hodových dní výstavu – významné výročia v našej obci v t.r., významné osobnosti, prípadne významné udalosti
16. MO MS bude naďalej pokračovať v informovaní občanov a verejnosti o významných výročiach a jubileách súvisiacich s históriou slovenského národa a históriou našej obce cestou článkov v Abrahámskych novinách, na matičnej stránke, na informačnej tabuli pri kostole a online novinách Abrahámčan
17. V mesiaci december výbory MO MS zorganizujú už tradičné Mikulášske posedenie členov nášho MO MS spojené s kultúrnym programom dňa 7.12.2019.
18. MO MS bude i naďalej prehlbovať spoluprácu s MO MS v Cíferi, Veľkých Úľanoch, Sládkovičove, s Domom Matice slovenskej v Galante, v rámci ktorej bude hľadať možnosti ďalšieho skvalitňovania činnosti nášho MO MS.
19. Podľa záujmu členov MO MS budeme naďalej organizovať návštevy kultúrnych, spoločenských, divadelných podujatí, koncertov, výstav, prednášok a ďalších akcií organizovaných aj inými organizáciami a inštitúciami v obci i mimo nej.
20. MO MS bude naďalej vyvíjať úsilie o spoluprácu s vedením obce, Farským úradom, spoločenskými organizáciami, komisiami pri OZ a inštitúciami, ktoré budú mať o spoluprácu záujem.
21. Členovia MO MS budú aj naďalej vyvíjať úsilie pri rozširovaní zbierok o predmety a písomnosti súvisiace s históriou obce a životom jej obyvateľov do obecného múzea.
22. Pravidelne budeme aktualizovať a dopĺňať webovú stránku Miestneho odboru Matice slovenskej, www.maticaslovenskaabraham.sk, kde budeme hlavne informovať o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v našej obci širokú verejnosť.
23. Pravidelne budeme prispievať do Abrahámskych novín článkami zo života MO MS a do online novín Abrahámčan aktuálnymi článkami.
24. V predvianočnom čase nainštalujeme v klube matice výstavu s vianočnou tématikou – pod názvom „Betlehemy z našej obce“… – 14.12.2019 – počas Vianočných trhov.

Anna Klementová, MO MS Abrahám