Matica slovenská Abrahám
Adventný veniec pred dokončením

Napísal: admin | 6 novembra, 2023

Adventný veniec pred dokončením

Miestny odbor Matice slovenskej v m.r. zabezpečil výstavbu” Abrahámskeho
betlehemu” a na tento rok sa podujal vyhotoviť “Adventný veniec”, ktorý bude
umiestnený v priestoroch pred obecným múzeom a počas adventu bude
spríjemňovať adventné obdobie našim spoluobčanom.
Členovia výboru sa veľmi aktívne pustili do prípravných prác, nakúpili sme
materiál a začali prvé práce na jeho zhotovení. V tomto čase je už konštrukcia
takmer hotová, preto sa budeme zaoberať ďalším krokom a to je dokončenie
sviečok a výzdoba adventného venca .
Táto časť je už v rukách členiek výborov MO MS, ktoré sa podujali práce
zabezpečiť. Advent sa nezadržateľne blíži a nám už neostáva veľa času na
úplné dokončenie adventného venca.
Poprajme si však, aby tak, ako sa nám podaril Abrahámsky betlehem, bol
vydarený aj adventný veniec a slúžil našej obci dlhé roky.
Vo fotogalérii na matičnej stránke MO MS Abrahám si môžete pozrieť práce
na adventnom venci.
Anna Klementová, predsedníčka MO MS