Matica slovenská Abrahám

Zo života MO MS

Všetký články kategórie

Abrahámski matičiari hodnotili rok 2022
Napísal: admin | 10 februára, 2023
0

Abrahámski matičiari hodnotili rok 2022

Aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu sa v sobotu 4. februára 2023 zišlo v kultúrnom dome v Abraháme množstvo matičiarov a  hostí. Pozvanie z matičných orgánov prijal Mgr.Čítať viac

Napísal: admin | 10 februára, 2023
0

Uznesenie z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 4. februára 2023

A. Výročné zhromaždenie schvaľuje: 1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr.Alena Beňová,Anna Čambálová ,Irena Barčáková 2. Správu o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme za rok 2022 predloženúČítať viac

Napísal: admin | 10 februára, 2023
0

Plán činnosti na rok 2023

1. MO MS zorganizuje návštevu divadelného predstavenia počas divadelnej sezóny v divadle Jána Palárika v Trnave – 2. Zorganizujeme návštevu kultúrno spoločenského podujatia Kantiléna – spomienkového večeraČítať viac

Napísal: admin | 10 februára, 2023
0

Správa o stave členskej základne Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme k 31.12.2022

V roku 2022 nastal v členskej základni Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme nasledovný pohyb: Od 1.1.2022 ukončila členstvo z dôvodu zdravotného stavu: PhDr. Jana Huťanová V priebehu roka 2022Čítať viac

Napísal: admin | 10 februára, 2023
0

Správa o činnosti MO Matice slovenskej v Abraháme v roku 2022

Miestny odbor MS v Abraháme bol aj v roku 2022 aktívny, nakoľko sme zorganizovali a zúčastnili sa množstva rôznych podujatí. Výbor MO Matice slovenskej spolu s dozorným výboromČítať viac

Napísal: admin | 10 februára, 2023
0

Zápisnica

z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 4.februára 2023 Prítomní: podľa prezenčných listín Program: 1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“Čítať viac