Matica slovenská Abrahám
20. rokov činnosti MO MS v Abraháme

Napísal: admin | 17 októbra, 2020

20. rokov činnosti MO MS v Abraháme

Toto bolo základným mottom výstavy organizovanej počas hodových dní v našej obci.

Na 22 paneloch Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme v skratke zobrazil svoju 20. ročnú činnosť formou fotografií a príspevkov. Tak ako po iné roky, aj počas  hodovej nedele 27.9.2020  si výstavu prezrelo množstvo našich spoluobčanov a  hodových hostí. Účastníkov veľmi zaujali  akcie, ktoré členovia matice v priebehu uplynulých rokov zorganizovali.

Na prvých paneloch to boli  informácie o histórii,  založenie MO MS, prví členovia výboru a prvé uskutočnené akcie. Mnohí už nie sú medzi nami. Medzi nich patrí aj prvý predseda MO MS Ján Grosman, ktorý bol predsedom 3 roky. Po ňom 14 rokov Bohumil Čambál a od roku 2018 do funkcie predsedníčky bola na Valnom zhromaždení zvolená Anna Klementová.

Na ďalších paneloch je množstvo fotografií z jednotlivých výletov, ktoré sme zorganizovali. Spomeniem: Gabčíkovo, Rajecká Lesná, Topoľčianky, Arborétum Mlyňany, Štúrovo, Ostrihom, Trenčín, Trenčianske Teplice, Komárno, Bratislava, Košice, Vysoké Tatry, Trnava, Smolenice, Modra, Častá, Holíč,  Velehrad, Modrá na Morave a ďalšie.

Pravidelne sa zúčastňujeme výročných zhromaždení v Cíferi a Veľkých Úľanoch,  koncertov v Cíferi a novoročných koncertov v Dome MS v Galante. Dom MS nás pozýva na Kantilénu, Trenčín Trnava ruža voňavá a Vatru zvrchovanosti, z ktorých je na výstave množstvo záberov.

  1. rokov sa zúčastňujeme svojimi jedlami na výstavke a ochutnávke jedál starých materí, naposledy v m.r. v Hoste. T.r. sa akcia neuskutočnila.

MO MS si zaspomínal na matičné plesy, mikulášske posedenia pre matičiarov, zasadnutia KR MS v našej obci, významné osobnosti, významné výročia v jednotlivých rokoch, účasť na súťaži vo varení gulášu, Vatra Ústavy, kladenie vencov, družobnú spoluprácu s MO Veľké Úľany, Cífer, Sládkovičovo. Všetko je zdokumentované fotografiami, ktoré vyhotovil náš matičný fotograf Marian Vrbovský, alebo tajomníčka Ing. Jana Takáčová a článkami, ktoré napísala predsedníčka Anna Klementová.

Významným osobnostiam a významným výročiam boli v minulosti venované samostatné výstavy. S hrdosťou a vďačnosťou si na osobnosti,  ktoré pôsobili v našej obci, aj na rodákov,  ktorí pochádzajú z našej obce spomíname.

Časť výstavy je venovaná spolupráci so Základnou školou Michala Tareka – organizovanie spoločných výletov, rybárske preteky žiakov,  čaro slova, vystúpenia žiakov na akciách MO MS, účasť na výstavách.

Počas hodového pondelka výstavu navštívili žiaci Základnej školy Michala Tareka, ktorí si vypočuli prezentáciu o  činnosti  MO MS v Abraháme z úst  predsedníčky Anny Klementovej.  So záujmom si ju vypočuli žiaci v poslednej skupine, ktorú tvorili  žiaci 7. 8. a 9. ročníka. O pár rokov sa môžu niektorí z nich stať našimi pokračovateľmi. Čo viac by sme si mohli priať?

MO Matice slovenskej v tomto roku plánoval spoločný výlet so žiakmi „Po stopách Jána Palárika“. Vzhľadom na vzniknutú situáciu výskytu pandémie sa výlet neuskutočnil. Veríme, že v budúcom roku nám to situácia dovolí a pripravíme zaujímavý výlet po stopách slovenských národných buditeľov.

Výstavu si so záujmom prezrela aj delegácia matičiarov z družobného MO MS Sládkovičovo, ktorí nás poctili svojou návštevou.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám