Matica slovenská Abrahám
Významné výročia v obci Abrahám v roku 2022

Napísal: admin | 19 februára, 2022

Významné výročia v obci Abrahám v roku 2022

1642 380. výročie prechodu Šintavského panstva aj s obcou Abrahám z majetku Thurzovcov do majetku Eszterházyovcov

1757 – 265. výročie uzavretia  priateľskej dohody medzi obcami Abrahám a Pusté Úľany o chotárnych hraniciach

1782 – 240. výročie začiatku pochovávania na terajšom cintoríne

1782 – 240. výročie postavenia terajšieho vtedy jednolodového kostola

1862 – 160. výročie ničivého požiaru pri ktorom zhorela celá obec, až na niekoľko domov na hornom konci, majer a kostol

1862 – 160. výročie príchodu Jána Palárika do farnosti Majcichov – Abrahám bol v tom čase filiálkou tejto farnosti

1867 – 155. výročie narodenia kňaza Andreja Čambála, spoluzakladateľa Abrahámskej fary, kazateľa, spisovateľa, autora pašiových hier

1902 – 120. výročie úmrtia  prvého slovenského učiteľa v našej obci Jozefa Žačku

1907 – 115. výročie založenia Abrahámskej farnosti

1912 – 110. výročie postavenia Abrahámskej fary

1932 – 90. výročie založenia futbalového klubu v Abraháme

1962 – 60. výročie vybudovania zdravotného strediska

  • 60. výročie vybudovania domu smútku a ohrady cintorína
  • 60. výročie vybudovania šatní TJ Abrahám

1967 – 55. výročie vybudovania administratívnej budovy JRD

1972 –  50. výročie ukončenia plynofikácie našej obce

  •  50. výročie vykurovania kostola plynovými vykurovacími telesami