Matica slovenská Abrahám
Ján Rotarides

Napísal: admin | 15 februára, 2022

Ján Rotarides

Rok 2022 je vyhlásený Maticou slovenskou za rok Štúrovcov.

V roku 2022 si pripomíname u viacerých 200. výročie ich narodenia. Ako prvý v poradí je:

Ján   R o t a r i d e s

Životopis

Narodil sa 15. februára 1822, Horné Rykynčice, dnes súčasť Rykynčíc – † 8. december 1900Drienovo) bol slovenský národný buditeľ, kultúrny pracovník a učiteľ. Rozvíjal národnobuditeľskú činnosť, zasadzoval sa za uvedenie národného jazyka do škôl, skladal príležitostné verše a zbieral ľudové piesne a povesti.

Bol synom učiteľa Samuela a Márie, rodenej Zaťkovej. 

Študoval v Banskej Štiavnici. Neskôr pracoval ako učiteľ v Dolných Príbelciach (dnes Príbelce). Spolu s Jankom Kráľom podnietili na jar roku 1848 vzburu v Honte – pálili dereše a urbáre, strieľali do pánskych dvorov. Tento puč bol potlačený 30. marca 1848. Za buričskú činnosť bol väznený v Šahách a následne v Pešti do októbra 1849

Po väzení žil pomätený, čo bol následok žalára. 

Okolo roku 1850, potom ako prekonal pomätenie mysle, učil v Lentvore a v rokoch 1856 – 1896 v Drienove. Tam sa oženil 6. februára 1861 s Máriou Miškólciovou   z  Čabradského  Vrbovka. Dcéra   Ľudmila   sa    im   narodila     1.  decembra 1864 a syn Želmír Bohumil Samuel  18. apríla 18678. decembra 1900 umrel vo veku 78 rokov. Jeho pozostalosť v Drienove zničilo bombardovanie.

Anna Klementová, predsedníčka  MO MS Abrahám